Pedagogové AG na Svatém Hostýně

Již posedmé mohli pedagogové prohloubit svoji přípravu na nový školní rok poutí na Svatý Hostýn. V sobotu 29. srpna se uskutečnila již 7. Pouť pedagogů na Sv. Hostýn, potřetí společně s Poutí rodin. Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl otec arcibiskup Jan Graubner. Otec arcibiskup měl také pro pedagogy připravenou přednášku na téma „Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze Eucharistii“. Pouť pedagogů připravilo centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s duchovní správou na Svatém Hostýně a Maticí svatohostýnskou. Po bohoslužbě zástupci center a Matice svatohostýnské popřáli otci arcibiskupovi k narozeninám.

Tradici poutí pedagogů na Svatý Hostýn, spojených s přednáškou pro pedagogy zahájil v roce 2009 otec biskup Josef Hrdlička, dalšími přednášejícími a současně hlavními celebranty poutní mše svaté byli převor břevnovského kláštera o. Prokop Siostrzonek, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc, P. Michael Altrichter, SJ a otec arcibiskup Jan Graubner.

V letošní přednášce otec arcibiskup připomněl nutnost adorace v životě učitele a každého křesťana, protože právě adorace dává člověku světlo při hledání Pravdy, sílu pro život podle Pravdy a věrohodnost při hlásání evangelia. Zdůraznil, že správně se zorientovat ve světě není v současnosti vůbec jednoduché, povinností křesťana je pomáhat bližnímu (nejen bratrům ve víře), ale zároveň je potřeba si uvědomit, že je mnoho lidí, kteří bojují a vystupují proti Kristu. Křesťan nemá bojovat proti Zlu tím, že zabíjí své nepřátele, ale hlásáním evangelia, které je radostnou zvěstí o Lásce a Pokoji. Křesťan musí pro Krista pracovat více než pracují pro zlo lidé bojující proti Kristu. Sílu k tomu je potřeba hledat v eucharistii.

V přednášce byla dále zmíněna tato témata: sociální rozměr – Evropa stárne, ztráta potřeby oběti, Rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem, Eucharistická hodina, budování osobního vztahu ke Kristu jako základ – hlásání evangelia, nemocné vztahy v dnešní době, hledání pravdy při adoraci ve společenství s Ježíšem jako obrana proti manipulaci, nutnost nepodléhat naivitě a v rozhodnutích myslet i na další generací.

Iva Bekárková, AG v Kroměříži

Fotografie v originální velikosti jsou ke stažení zde.