Sportovní kroužky

Na sportovní nástěnce ve vestibulu školy je vytištěný seznam jednotlivých sportovních kroužků, které budou v tomto školním roce. Studenti se mohou dle vlastního uvážení zapsat na přiložené formuláře.