Studenti prvních ročníků se seznamovali v Rajnochovicích

Ve dnech 1.–4. 9. proběhl seznamovací tábor pro studenty prvního ročníku. Přes chladnější počasí a občasné přeháňky byla atmosféra na táboře skvělá. Bohatý program tvořily nejrůznější poznávací a zážitkové hry, nechyběla ani tradiční pěší pouť na sv. Hostýn. Studenty přišel také navštívit a povzbudit nový pan ředitel Mgr. Jan Košárek spolu s novým vedoucím vychovatelem Bc. Martinem Suchomelem. Na závěr tohoto tábora studenti předvedli divadelní scénky, které si sami vytvořili, a byla to opravdu velká show.

Poděkování za zdárný průběh celé akce patří hlavně vybraným studentům třetích ročníků, třídním učitelům, duchovním a všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci.