Novokněžské požehnání P. Josefa Slezáka

V úterý 15. září sloužil „ročníkovou“ mši svatou a dával novokněžské požehnání P. Josef Slezák, který byl v minulém školním roce jáhnem na AG. P. Josef Slezák je nyní kaplanem ve farnosti P. Marie v Kroměříži.