Předání funkcí vedení scholy a ministrantů

Při večerní mši svaté v úterý 15. 9. byly předány štafety ve vedení scholy a ministrantů. Za výbornou celoroční práci patří velký dík Elišce Cíchové a Josefovi Greplovi, kteří tyto funkce ve školním roce 2014/2015 zastávali. Vedení scholy pro nový školní rok přebírá Jaroslava Miklasová, ministranty povede Martin Celý. Pro jejich službu jim vyprošujeme Boží požehnání.