Příprava na svátosti 2015

Studentům nejen naší školy nabízíme možnost přípravy ke svátostem.

Pro zájemce o svátost křtu a svaté přijímání se uskuteční informační schůzka v pondělí 5. října 2015 v 16 hodin u o. Martina.

Studenti 2. a 3. ročníku se mohou přihlásit na přípravu přijetí svátosti biřmování. Přihlášky, které jsou k dispozici u o. Martina, je nutné odevzdat do 2. listopadu 2015. První setkání bude v pondělí 2. listopadu v 16 hodin v místnosti Jana Pavla II. První víkendová akce nových biřmovanců proběhne 6.–8. listopadu 2015 v Rajnochovicích.


Příprava na svátosti 2015 – letáček
Přihláška k přijetí svátosti biřmování