Články prezidentských kandidátů o volební kampani

Již od počátku jsme naši kampaň pojali trochu neobvykle. Vice než o propagaci nám šlo o neformální pojetí voleb. Snažili jsme se díky několika uspořádaným akcím během kampaně ukázat voličům, že volby nemusí jen pozorovat zpovzdálí, ale mohou se do nich aktivně zapojit. Pod vedením Královny Terezie a jejího týmu se akce vydařily a atmosféra po dobu kampaně byla díky zúčastněným lidem velmi příjemná.
Děkujeme za podporu všem voličům.

Terka Braunerová, 3. C


Během naší kampaně jsme chtěli studentům nejen představit prezidentského kandidáta a jeho program, ale zajistit i zábavný program po celou dobu konání předvolební kampaně, která patří bezesporu každoročně mezi několik větších akcí pro všechny studenty. Uspořádali jsme filmový večer, mojito party a hodinu, kdy byla možnost setkat se s prezidentským kandidátem. Mimo tyto větší události byl připraven na každý den program ve vestibulu o velkých přestávkách, pouštěli jsme postupně volební spoty (najdete je stále na youtube.com na kanále Pepa na hrad), mohli jste se vyfotit ve fotokoutku, občerstvit se nebo si dát zmrzlinu. Také visely na chodbách plakáty, rozdávaly se nálepky a malé plakátky, cedulky na oblečení a perníčky.
Velké poděkování patří volebnímu týmu, ale hlavně vám všem, kteří jste se zapojili jako účastníci akcí, přišli nás podpořit do vestibulu nebo nás sledovali na sociálních sítích.

Pepa Kvapilík, 5. K


Dny plné únavy a stresu, ale především příjemné atmosféry, smíchu a zábavy, tak by se podle mne dal charakterizovat uplynulý týden. Příprava předvolební kampaně pro mě byla velikou školou především z hlediska týmové práce a organizace času. Mým cílem a cílem mého volebního týmu nebylo jen decentně upozornit na mou osobu, ale především zpříjemnit studentům ale i profesorům tento jeden vybraný školní týden. Ať už pomocí vtipu na den, které se rozdávaly ve vestibulu školy před začátkem vyučování a následně i o hlavní přestávce, ale třeba i formou malého občerstvení v podobě domácího marcipánu, perníčků nebo domácí kakaové bábovky. Pro studenty byl také připraven Čaj okolo páté, při kterém měli návštěvníci studentského baru možnost ochutnat šest různých čajů, vzít si něco malého k zakousnutí nebo zhlédnout klasickou českou komedii Trhák. Celý týden byl časově velmi náročný, ale měla jsem velkou oporu ve svých spolužácích, a za to jim patří můj velký dík. Jaká bude úspěšnost celého tohoto týdenního snažení, se dozvím již tento čtvrtek 1. 10. při vyhlašování výsledků studentských voleb. Ale ať už bude výsledek jakýkoli, pro mě byl tento týden i přes svou náročnost velmi příjemný.
Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala každému, kdo se jakkoli podílel na přípravě a organizaci mé předvolební kampaně.

Laura Šarochová, 5. K