Kariérové poradenství AG

Studentům 3. a 4. ročníku nabízíme tyto poradenské testy:

– komplexní test studijních dovedností
– test pro výběr povolání
– test empatie pro pomáhající profese (psychped, medicína)
– test sociálních dovedností (pro profese sociálního charakteru)
– test emoční inteligence

Pokyny:

– k testování je zapotřebí se přihlásit a domluvit si termín dopředu
– součástí testu je následný pohovor a rozbor výsledků s kariérovým poradcem – bez tohoto není možné se testu účastnit
– nejedná se o komplexní testy osobnosti – ty může provádět jen akreditované pracoviště a odborný psycholog

Kontakt:

– v případě zájmu si domluvte termín s poradcem pro volbu povolání p. Ondráčkem
– konzultační hodiny – pokud jsou otevřené dveře…