Biologická exkurze po okolí Kroměříže

Dne 30. 9. proběhla pod vedením p. Pluhaře a p. Kotase biologická exkurze se zájemci z řad studentů 4. ročníku biologického semináře. Trasa vedla po okraji lesa Hvězda u Kotojed. Demonstrováno bylo mnoho zajímavých objektů, zejména rostlin. Exkurze byla vydařená, účastníci si odnesli bohaté zážitky a někteří i drobné suvenýry.

V. Pluhař, L. Kotas