P. Vilém Pavlíček hostem na AG

V úterý 6. října sloužil „ročníkovou“ mši svatou a dával novokněžské požehnání novokněz ze Svitav P. Vilém Pavlíček, který je nyní kaplanem ve farnosti Šumperk.