Modlitba růžence je stále aktuální a potřebná

Na začátku měsíce října se šedesát studentů, zaměstnanců a absolventů naší školy opět zapojilo do modlitby živého růžence. Každý, kdo se této modlitební aktivity účastní, spojuje se každý den v modlitbě jednoho konkrétního desátku růžence s ostatními a tak se společnými silami obrací k Panně Marii prostřednictvím celého růžence. V letošním roce je každý den v týdnu modlitba desátku na určitý úmysl. Prosíme za učitele, vychovatele a studenty, za naši životní cestu (kněžská, řeholní a manželská povolání), pamatujeme také na kněze v našich farnostech, na všechny nevěřící a hledající spolužáky a přátele, modlíme se za naše rodiny a také za naše konkrétní osobní potřeby. Za členy živého růžence je každý druhý čtvrtek v měsíci obětována ranní mše svatá ve školní kapli sv. Stanislava.

Z řad studentů naší školy také vzešla další modlitební aktivita. V pondělí a ve středu přede mší svatou zvou studenti k modlitbě růžence. V pondělí je začátek ve 20.05 v kapli P. Marie a ve středu v 17.30 v kostele sv. Jana Křtitele před studentskou mší svatou.

Měsíc říjen je růžencovým měsícem. Máme stále možnost připojit se ke zmíněným aktivitám anebo využít každý den modlitby desátku o velké přestávce v kapli sv. Stanislava.