Egyptolog prof. Ladislav Bareš na AG

Do posledního místa zaplněná aula dlouhým aplausem odměnila velice zajímavé vyprávění egyptologa prof. Ladislava Bareše o nejnovějších objevech české expedice v egyptském Abúsíru. Tento emeritní ředitel egyptologického ústavu filozofické fakulty Univerzity Karlovy navštěvuje Egypt pravidelně od roku 1974 a svou čtyřicetiletou zkušenost zúročuje v četných vědeckých pojednáních, ale i v hojné přednáškové činnosti. Na Arcibiskupské gymnázium zavítal poprvé, a to díky spolupráci s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí, která jeho přednáškovou šňůru zaštiťuje.

Studenty prvních a druhých ročníků gymnázia, a také zájemce z řad dějepisného semináře, seznámil v zajímavé prezentaci hlavně s tím, co archeologové v Abúsíru nalezli. Určitě nejcennějším objevem bylo odkrytí nevyloupené šachtové hrobky hodnostáře Iuffa. Profesor Bareš též přiblížil i občas náročné záchranné práce v tisíc let starých hrobkách a často velmi vyčerpávající boj s egyptským úřednickým aparátem. V následné diskuzi vyprávěl třeba o svých zkušenostech se čtením hieroglyfů a popsal nelehkou politickou situaci v současném Egyptě.

Z jeho poutavého vyprávění jasně vyplývalo, že česká egyptologie je díky svým objevům a velmi zodpovědné práci na předních příčkách ve světovém žebříčku. Těšíme se na další podobně obohacující návštěvu.

Romana Popelková