Inaugurace nového prezidenta SPAG

Ve středu 7. října se konala v aule inaugurace nově zvoleného prezidenta Studentského parlamentu Arcibiskupského gymnázia. Návštěvnost byla hojná z řad studentů i učitelského sboru a dalších zaměstnanců. Událost začala slavnostním příchodem dosavadního a nově zvoleného prezidenta, p. ředitele a moderátora za zvuků fanfár z opery Libuše. Jako první promluvil p. ředitel a ve svém projevu přirovnal naši školu k tělu či organismu a studentský parlament k plícím, které mají tělo rozpohybovat a svou činností přinést nový vítr. Poté shrnul uplynulý rok ve funkci prezidenta Lubomír Vojtěch Baar. Po těchto projevech následovalo samotné slavnostní složení slibu a předání Ústavy SPAG z rukou již bývalého prezidenta do rukou prezidenta nového a také zazněla studentská hymna v podání školního pěveckého sboru AVE. Dále program pokračoval projevem nového prezidenta Josefa Kvapilíka, kde byl také oznámen termín první schůze parlamentu pod novým vedením. Poděkování patří organizátorům a všem návštěvníkům této slavnostní události, která oficiálně zahájila mandát nového prezidenta SPAG.

Tomáš Pavelka, 5. K


Více fotografií zde.