Víkend ministrantů a schóly v Cholině

V pátek 9. 10. vyrazil z naší budovy zvláštní konvoj. První jede jáhen Jiří na kole následován třemi růžovými bundami, členkami schóly, na koloběžkách. Skupinku uzavírá asi pět ministrantů. Kam jedou? Celkově dvanáct studentů z řad ministrantů a schóly, sestra Beáta, jáhen Jiří a otec Martin strávilo poslední víkend na faře v Cholině. Zvláště ministranti se (už potřetí) podíleli na opravách fary a péči o farní zahradu. Tentokrát se přidala i schóla, která kromě práce také procvičovala svůj repertoár.

Tradicí, ale zároveň jedním z nejlepších zážitků víkendu, je vždy cesta na koloběžkách. Trasa vede z AG na vlakové nádraží v Hulíně, kde se přepravíme vlakem do Červenky, a z Červenky kolem 12 kilometrů přímo na Cholinu. Během cesty se poutník potýká jak s vlastní únavou, tak například i s protichůdnými vichry, které nás zrovna nešetřily.

Fara v Cholině je pro ministranty srdeční záležitostí. Při prvním víkendu minulý podzim došlo k vyklizení pokojů a jiných místností, v rámci druhého víkendu na jaře tohoto roku se sundávalo několik vrstev barvy v jedné z místností. Nyní se pracovalo převážně na zahradě, byly vykáceny staré a nevhodně umístěné stromy, dřevo nachystáno na topení a větve spáleny. Milou návštěvou nám byl bývalý jáhen, nynější otec Josef Slezák, který se k nám v sobotu připojil.

Nakonec nezbývá než zapět ódu například na výborné palačinky, nebo krásné Cholinské prostředí a děkovat Bohu za plně prožitý víkend.

Tadeáš Celý 4. C