Přijďte v pátek podpořit biřmovance!

„Ročníková“ mše svatá, kterou v úterý 20. 10. připravovali biřmovanci, byla i pozvánkou na mši svatou v pátek 23. 10. 2015. V pátek v 11 hodin bude v kostele svatého Mořice otec biskup Josef Hrdlička udílet svátost biřmování 17 biřmovancům.