Udělení svátosti biřmování

V pátek 23. 10. 2015 nám biřmovancům udělil o. biskup Josef Hrdlička svátost biřmování při slavnostní mši sv. v 11 hodin v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Od listopadu jsme se připravovali k přijetí této svátosti – měli jsme možnost zúčastnit se 2 duchovních obnov, každý týden jsme měli katecheze, nebo setkání ve skupinkách. K svátosti přistoupilo 17 biřmovanců, 16 z AG a jedna biřmovankyně ze státního gymnázia v Kroměříži. V promluvě o. biskup mluvil o tom, jak se my mladí rádi zhlížíme v zrcadle – neměli bychom se dívat na to, jak nám to sluší, ale spíše bychom měli zkoumat to, jestli se podobáme Kristu. Na konci mše sv. jsme poděkovali o. Hrdličkovi a všem, kteří nás provázeli během celé přípravy, tj. o. Martinovi, který přípravu vedl, dále bývalému jáhnovi o. Josefu Slezákovi a také sestře Františce a paní Kvapilíkové a v neposlední řadě novému bratru jáhnovi Jiřímu Luňákovi, který nás připravoval v posledních týdnech.

za všechny biřmovance Josef Kvapilík, 5. K


Autor fotografií výše: Jiří Rusek, Anna Sýkorová
další fotografie Jiřího Ruska a
další fotografie Anny Sýkorové