P. Karel Hořák po 10 letech

V úterý 3. listopadu sloužil „ročníkovou“ mši svatou P. Karel Hořák, který byl jáhnem na AG před deseti lety – ve školním roce 2005/2006. Otec Karel je nyní farářem v Hošťálkové.