Duchovní obnova pro rodiče na AG Kroměříž

Podruhé jsem se zúčastnila duchovní obnovy, kterou pro nás, rodiče studentů AG, připravil školní kaplan P. Martin Sekanina. Obnova byla zahájena mší svatou v kapli, kterou sloužil o. Martin. Pak následovalo večerní setkání ve studentském klubu. Rozehřívací a zároveň seznamovací kolečko zahájil nový pan ředitel a připadalo mi, že od počátku je naše setkání otevřené a přátelské. Celým večerem rezonovala vděčnost, že naše děti mohou studovat v prostředí, které staví na Kristu a křesťanských hodnotách. Večer jsme zakončili v kapli adorací.

Sobotní den začal mší svatou, po snídani jsme se sešli na promluvu o. Antonína Hráčka, který celou obnovu vedl. Já, která jsem zvyklá podobné programy organizovat, jsem se v duchu strachovala, jak to stihneme, že je na jeho promluvy poměrně málo času… Brzy jsem zjistila, že není třeba hodně slov, aby člověk uslyšel to, co má slyšet. Promluvy o. Antonína nebyly sice dlouhé, ale byly velmi výstižné. Rozvedl tři myšlenky, tři témata: Boží milosrdenství, postoj člověka – hříšníka a svátost smíření. Předal nám, a myslím, že mohu mluvit za všechny, materiál k rozjímání a práci na sobě na dlouhou dobu. Děkuji mu nejen za jeho slova, ale i jeho srdečný úsměv a laskavost.

Na obnově nechyběla také možnost svátosti smíření, vzájemného setkání rodičů i tichých chvílí v kapli s Pánem. Setkání bylo zakončeno diskusí, kdy kromě jiného se s námi manželé Kunderovi podělili slovem i obrazem o dojmy z jejich účasti na světovém setkání rodin ve Filadelfii.

Děkuji všem, především o. Martinovi, za uspořádání této obnovy a laskavou a pečlivou péči o nás. Děkuji o. Antonínovi, bratru jáhnovi, ale i všem ostatním, kteří nám toto setkání připravili. Těšíme se příští rok opět na Agéčku!

Za rodiče Marie Kaňovská