Biřmovanci v Rajnochovicích

V pátek 6. listopadu se vydala skupinka studentů (nejen) z AG na víkend do Rajnochovic. Účastníci akce měli jedno společné: začínají se připravovat na přijetí svátosti biřmování. A čas strávený na Přístavu, Arcidiecézním centru života mládeže, pro ně měl být prvním krokem na této cestě.

Program připravený týmem animátorů byl velmi pestrý a tento cíl splnil na výbornou. Páteční večer byl zahájen mší svatou a následnou večeří. Po seznamovacích hrách a úvodním videu o svatém papeži Janu Pavlu II. se ujal slova P. Petr Káňa s první ze svých katechezí. Při nich vycházel z listu Jana Pavla II. mladým a dotkl se témat jako desatero, zpověď, dary. Den byl zakončen modlitbou venku a pak také nezbytným večerníčkem. Sobotní duchovní program sestával z modlitby Lectio Divina, katechezí, diskuse ve skupinkách a mše svaté. Biřmovanci se také dozvěděli důležité informace týkající se přípravy na biřmování a byly jim předány dopisy otce arcibiskupa. Pro zpestření a odlehčení nechyběly v programu hry a volnočasové aktivity, z nichž prim hrály zápasy v „kalču“ a večerní Sázková kancelář.

V neděli se pak po mši svaté, úklidu a obědě biřmovanci rozjeli do svých domovů, a to se spoustou pěkných zážitků z nabitého víkendu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě programu i jídla po celý víkend, také však samotným biřmovancům, kteří tvořili krásné společenství.