Škola je dnes jedinou institucí, která žákům dává pravidla

Je 16. listopadu 2015, pondělí, ředitelské volno, třídy zejí prázdnotou, ale ve škole se přesto hemží učitelé i vychovatelé DM. Učitelé přišli hledat odpovědi na důležité otázky: Jak se mění žáci a charakter třídního kolektivu? Jsou k něčemu třídnické hodiny? A co v nich dělat? K čemu je třídní samospráva? Nezapomnělo se ani na stěžejní vychovatelské otázky, které se vztahovaly k nastavování hranic: Jaký je rozdíl mezi sankcí a limitem?

Průvodkyní při hledání odpovědí byla PaedDr. Věra Facová, psycholožka, středoškolská a vysokoškolská pedagožka a lektorka, spoluautorka knihy Člověk, jeho mozek a svět a dalších publikací, která učitele provedla čtyřhodinovým seminářem na téma Práce s třídou. Součástí semináře byla nejen teorie, ale i ukázka praktické činnosti.

„Důležité je ukázat, že se můžeme zbavovat zaujatosti vůči jakékoliv osobě, vyučovacímu předmětu nebo třídě a hledat cestu k vzájemné spolupráci,“ uzavřela Věra Facová svou podnětnou přednášku.

Aranka Řezníčková, Martina Sedláčková