Sami v muzeu

Jednou ve středu v poledne se třída 3. T místo hodiny dějepisu vypravila do Muzea Kroměřížska. Expozice Příroda a člověk provedla studenty dobou od prvních stop člověka na Kroměřížsku ve starším paleolitu až po dobu slovanskou. To, co znali z učebnic a z vyprávění o pravěku, mohli v liduprázdném muzeu vidět naživo.