Závěr jazykového pobytu v Irsku

V pátek 20. listopadu ráno jsme se rozloučili s hlavním městem Irska Dublinem. Každý měl možnost dokoupit poslední dárky, podívat se ještě jednou ve vycházejícím slunci na místa, která si v Dublinu oblíbil…

A vydali jsme se na cestu – tentokrát na západ od Dublinu do vnitrozemí Irska. Nejdříve jsme se v Tullamore seznámili s technologií výroby známé whiskey a pak jsme pokračovali úzkými cestami mezi rašeliništi, živými ploty a mokřinami dále do vnitrozemí až ke kamennému mostu s 16 oblouky – Shannon Bridge. Tento most byl na konci 18. století součástí opevnění proti francouzské invazi. Celou cestu provázel ostrý chladný vítr, dešťové přeháňky občas vystřídalo slunce, prosvítající z tajemných temných mraků a barvící krajinu neuvěřitelnými barvami.

Další zastávka byla ve staré klášterní osadě Clonmacnoise, kterou založil v 6. století sv. Ciaran. Tato osada se později stala důležitou středověkou universitou. V západu slunce jsme zde měli možnost rozloučit se s Irskem mší svatou slouženou na místě, kde se po celá staletí scházeli křesťané a kde v roce 1979 sloužil mši svatou i papež Jan Pavel II. při své soukromé návštěvě tohoto místa.

Potom už zbývalo jen nalodění se v Dublinu na trajekt a cesta zpět. Na trajektu skupinky studentů (které společně během pobytu plnily průběžné úkoly) splnily poslední úkol – studenti předvedli scénku zobrazující legendu o vzniku Obřího chodníku. Studenti také společně krásně zazpívali.

Po vylodění na území Velké Británie jsme za vydatného sněžení přejeli do Oxfordu. Zde jsme den zahájili mší svatou u pohostinných kapucínů v kostele St. Edmund and St. Frideswide. Mši doprovázel zpěvem sbor studentů 3.T doplněný studenty z 5.K. SBOR připravoval v rámci hudební výchovy pan Jakub Macek. Sílu pro další den nám také dodala bohatá snídaně, na kterou nás do refektáře kláštera pozvali bratři kapucíni.

V Oxfordu jsme prožili chladný, ale slunný den, během něhož jsme si prohlédli historické jádro tohoto proslulého univerzitního města – University Church of St. Mary the Virgin, All Souls College a Hertford College s malebným Mostem vzdychů, Radcliffe Camera, Bodleian Library a Sheldonian Theatre (první architektonické dílo Ch. Wrena). Dále záleželo na chuti každého z nás, kam se podíval ve volném čase. Někteří zamířili do Ashmolean Museum s jeho sbírkami umění a archeologie, jiní do přírodovědného univerzitního muzea. Milovníci krásných výhledů se pokochali pohledem z věže St. Mary the Virgin, který se v našem slunečném dnu opravdu vyplatil a obdivovatelé spisovatelů J. R. R. Tolkiena a C. S. Lewise si nenechali ujít příležitost nahlédnout do hospůdky U orla a dítěte (The Eagle and Child), kde se tito velikáni fantasy literatury pravidelně scházeli.

Návštěvu Oxfordu jsme zakončili prohlídkou Christ Church College, jedné z nejslavnějších oxfordských kolejí proslulých kromě jiného profesorem matematiky Charlesem Dodgsonem, spíše známým pod jménem Lewis Carroll (autor Alenky v říši divů) a jídelnou zvanou Great Hall, jejíž návštěvu si nenechá ujít žádný příznivec Harryho Pottera. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o pohodový průběh projektu: Studentům, kteří dopředu připravili pro ostatní prezentace o Irsku a Velké Británii (historii, současnost), kteří dobře zvládli náročné podmínky pobytu a drsné irské počasí a kteří během projektu dodržovali domluvená pravidla potřebná pro hladký průběh projektu.

Profesorkám anglického jazyka za přípravu programu – paní Svatavě Hrdé za program v Irsku a paní Petře Ševčíkové za program ve Velké Británii. Profesorkám Pavle Valentové a Evě Otáhalové za průběžnou pomoc během zájezdu. P. Martinu Sekaninovi za duchovní program.

Řidičům autobusu panu Milanu Hnátovi a Laďovi Trávníčkovi za bezpečnou jízdu.

Dík patří také vedení školy za důvěru a možnost realizovat pobyt v Irsku.

Iva Bekárková – již z Kroměříže, po dojezdu a po slavnostní mši svaté na AG
Fotografie z pobytu k prohlédnutí.