Environmentální program v Kurovickém lomu (aneb „Jak 1.C prokázala svůj altruismus“)

Dne 26. 10.  2015 se třída 1.C v rámci výuky biologie účastnila výuky v přírodě v lokalitě PP Kurovický lom. Tento lom o rozloze 15,5 ha je od r. 2005 řazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2005, nachází se 1,5 km jižně od obce Kurovice.

Na vyčování v přírodě„“ jsme vyjeli brzy ráno autobusem tak, abychom byli na stanovišti v domluvený čas, v 7.30 hod. Z vesnice jsme šli asi půl hodiny po okraji lesa, a v určenou dobu jsme byli na místě.

V první části dne jsme absolvovali výukový program, který studenty seznámil s biotopem a ekosystémem. P. Mgr. Kateřina Žaludková ze společnosti Escargot nás celým programem provázela, vysvětlila historii kurovického lomu, prováděli se různé aktivity, např. myšlenkové mapy na téma geologie, biologie, geografie, do pracovních listů se provedl horninový a půdní profil. Zajímavé bylo prozkoumání kvality vody v nádrži lomu a v tůních, měřilo se, mikroskopovalo, vyhodnocovalo, a diskutovalo velmi aktivně.

Ve druhé části studenti provedli asi dvouhodinovou brigádu, se kterou předem souhlasili rodiče i vedení školy. Jednalo se o vytrhávání náletů a vyřezávání mladých, v tomto biotopu nežádoucích a agresivních dřevin – především invazní rostliny Trnovník akát. Studenti pracovali s velkým elánem a vytvořili velkou hromadu vyřezaných invazních rostlin, která byla určená k odvozu.

Odpoledne jsme se vypravili se spousty zážitků a pocitem dobře vykonané práce do Kroměříže. Podívejte se na fotografie této zajímavé akce!

A. Gajová