Advent na AG

Advent na AG:

  1. Dobu adventní zahájíme žehnáním adventních věnců v neděli 29. 11. ve 20 hodin v kapli Panny Marie a také požehnáním našeho společného věnce ve vestibulu školy – v pondělí 30. 11. o velké přestávce.
  2. Roráty: budou probíhat vždy v pondělí, úterý a středu v 7 hodin v kapli Panny Marie. Rozpis tříd, které mají přípravu jednotlivých rorátů na starosti, je na nástěnkách u kaplí. Pro pořádající třídy je vždy po rorátech připravena snídaně v čajovně.
  3. Adventní aktivita: Je již tradicí, že po celou dobu adventní stojí v dolní kapli adventní strom, který společně během prosince zdobíme papírovými hvězdami. Hvězdu, na které je napsaný úkol, si kdokoliv může vyzvednout ve vestibulu školy a po splnění úkolu pověsit na adventní strom.
  4. V pondělí 21. 12. se v 16 hodin půjde do nemocnice na Malém Valu zpívat a přát nemocným lidem. Týden před tím se kdokoliv ze studentů může zapojit do zdobení perníčků, které upečou učitelé, právě pro tyto pacienty. Perníčky se budou zdobit v odpoledních hodinách v čajovně.

Přejeme vám pěkné dny a pokojné prožití adventu.