Dny bez závislostí... a bez xenofobie

Motto: Svět v pohybu – abychom se v něm neztratili

Svět je opravdu v pohybu a je třeba mnoha informací, abychom se v něm orientovali a neztratili se v závislosti na něčem, co nám škodí, nebo třeba ve svém vlastním strachu z neznámého. Během Dnů bez závislostí proběhnou následující besedy a přednášky:


O nemoci AIDS, lásce, sexu a lidských vztazích: lektor Matouš Čep připravil tříhodinový blok vyprávění nejen o HIV/AIDS – zaměřuje se především na hodnotu kvalitních lidských vztahů.

Nebuď grogy z drogy: lektor Jan Zahradník pracuje v kroměřížském K-centru a pohovoří o rizicích a následcích užívání drog.

Cizinci mezi námi zástupci Centra na podporu integrace cizinců budou hovořit o svých zkušenostech z práce, o systému integrace v ČR apod.

Jak žít s internetem – P. Libor Všetula SDB připravil besedu o pohybu ve virtuálním prostoru, prevence, rizicích, bezpečnosti apod.

Lékaři bez hranic – zkušenosti lékařky, která pracovala v této organizaci.

V hodinách náboženství třídy navštíví mládenci z komunity Cenacolo, kteří budou vyprávět o své zkušenosti s drogovou závislostí.


Ve stánku na chodbě školy si můžete vyzvednout informační materiály, ve fotokoutku se můžete přidat ke kampani Jsme v tom společně, která bojuje proti nenávistným komentářům na internetu.