Metamorfózy (Proměny) primy v sale terreně

V pondělí 30. listopadu 2015 navštívili žáci primy salu terrenu kroměřížského zámku v rámci svého učiva o barokním období. Interaktivním programem je provedl koordinátor vzdělávacího centra v Kroměříži Mgr. Petr Hudec společně se dvěma dalšími lektorkami.

Šedesátiminutový program začal prohlížením tří přízemních sálů a grotty (jeskyně) za doprovodu barokní skladby. Pak se primáni měli převtělit do převládající nálady onoho dne nebo momentálního rozpoložení, takže se vzájemně představovali stylem: „Ahoj, já jsem ta, která se dnes dobře nasnídala.“ „Těší mě, já jsem ten, který má hlad.“ V další fázi byli žáci rozděleni do skupinek a dostali za úkol oživit některé ze soch (inspirovaných Ovidiovými Proměnami) vlastním příběhem. Své texty pak prezentovali před ostatními a následně se dozvěděli, jak daný mýtus zpracoval básník Ovidius. Vše završil výklad o tom, jak vznikly pojmy jako narcismus, panova flétna (syrinx) a panický strach. Domů si žáci odnesli dárek v podobě papírového jehlanu o čtyřech stěnách (s obrázky některých antických božstev), který byl zároveň znakem biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna, jenž nechal salu terrenu vybudovat v 17. století.

Martina Sedláčková

Ukázka z textů žáků primy: