Filipíny očima P. Mgr. Jana Linharta

Každý rok přednáší ve studentském klubu AG o svých cestách otec Jan Linhart: v pondělí 30. 11. jsme mohli být svědky úžasného pásma vyprávění, hudby, fotek i videí z exotických Filipín. Pro zajímavost – svou cestu podnikli týden po návštěvě papeže Františka. Program byl velmi pestrý: vylezli např. na nejvyšší sopku Mt. Apo, plavali v moři, putovali mezi terasami s rýžovými políčky, nebo se prodírali džunglí či ulicemi Manily. Neopomněli navštívit též sirotčince a školy, kde mohli předat nemalé finanční dary od sponzorů. Na ukázku přivezl P. Jan i suvenýr – sošku filipínského Jezulátka.

Po skončení přednášky sloužil mši svatou v kapli Panny Marie, kde také proběhlo předání cen letošním vítězům školního kola soutěže Bible a my.