Začátek adventu na AG

Adventní dobu na AG jsme zahájili již v neděli 29. 11. žehnáním adventních věnců v kapli P. Marie. O den později se studenti a zaměstnanci školy sešli o velké přestávce ve vestibulu školy a jáhen Jiří Luňák požehnal adventní věnec a povzbudil přítomné k radostnému prožívání adventní doby. Schola doprovodila svým zpěvem a po závěrečném požehnání se všichni rozešli vstříc dalším školním a pracovním povinnostem.