Ročníková mše sv. s novoknězem

První prosincový den k nám přijel novokněz P. Jaroslav Rašovský, který nyní působí jako kaplan v Hodoníně. Slavil ročníkovou mši svatou tříd 1. A a 3. T společně s P. Michalem Zahálkou. Studenti ve své scénce dali přítomným podnět k zamyšlení, co pro nás vlastně advent znamená a jak ho skutečně prožíváme. P. Jaroslav se zase podělil o svou dobrodružnou cestu ke kněžství a zdůraznil, že Bůh si vybírá své následovníky, jak sám chce a má určitě smysl pro humor. Po mši svaté mohli přítomní studenti a zaměstnanci přijmout z rukou P. Jaroslava novokněžské požehnání.