Jazykový pobyt v Münsterschwarzachu (Pad Programm 2016)

Výběr studentů na jazykový pobyt v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach proběhne ve středu 9. 12. 2015 v učebně N3 ve 14 hodin. Kritériem výběru bude motivační pohovor a znalostní test (úroveň B1). Pobyt proběhne v termínu od 22. 6. 2016 do 10. 7. 2016. Žáci si hradí cestovní náklady (cesta tam a zpět) a zdravotní pojištění. Kurzovné, cestovní náklady během pobytu, strava a ubytování v rodinách je hrazeno z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Bližší informace podá Mgr. Jana Koutná (kabinet NJ).