Nové číslo už bude. Pomozte nám s tím příštím

V pondělí 7. 12. proběhla asi hodinová schůze redakční rady časopisu AGIN s následujícím výsledkem:
Nové číslo AGIN bude k dostání ve středu 15. 12. na obvyklých místech (bar a čajovna) a vyjde se speciální vánoční přílohou, kterou si připravili studenti navštěvující Tvůrčí psaní. Toto číslo bude zaměřeno například na povinně volitelné předměty, ale důraz bude kladen i na aktuální témata. Nadále vyzýváme všechny, které baví naše škola, focení nebo psaní, aby se přidali. AGIN je otevřený novým lidem i nápadům.