Pouť AG a začátek Svatého roku milosrdenství

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie naše škola společně prožila v kostele P. Marie slavením poutní mše svaté. Studenti a zaměstnanci školy zcela zaplnili prostor barokního kostela a srdečně přivítali kněze P. Slavomíra Peklanského ze společnosti pallotinů, který byl hlavním celebrantem mše svaté. Účast P. Slavomíra na slavnostní bohoslužbě nebyla náhodná, protože den naší pouti byl zároveň začátkem Svatého roku milosrdenství, který vyhlásil papež František, a právě bratři pallotini se snaží v rámci svého apoštolátu šířit myšlenky Božího milosrdenství. Ve své promluvě se P. Slavomír vrátil k textu prvního čtení, které popisuje pád prvních lidí a zároveň příslib narození Vykupitele skrze Pannu Marii. Zdůraznil, že je důležité, aby muž a žena plnili svou roli a své poslání, které dostali od Stvořitele, a nesnažili se být někým jiným. K slavnostnímu prožití bohoslužby přispěl svými zpěvy a hudebním doprovodem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka.

Pallotini je zkráceně název Společnosti katolického apoštolátu, kterou založil sv. Vincenc Pallotti v roce 1835 v Římě. Heslem Pallottiho a pallotinů jsou slova sv. Pavla: „Láska Kristova nás žene.“

Pallotti odkázal členům Společnosti, aby „pomocí modlitby a skutků dělali všechno, aby svět poznal a zamiloval se do Ježíše“. Proto se kněží a bratři pallotini neomezují na jednu činnost, ale pracují na různých místech a v mnoha oblastech.

V současné době je na světě přes 2 300 pallotinů, kteří pracují ve 41 zemích světa. Působí ve farnostech a na poutních místech, provozují své školy, nemocnice, hospice. Věnují se dětem, mládeži, starším lidem, osamělým matkám, narkomanům. Pracují v armádě a ve věznicích. Hlásají evangelium na misiích, vydávají knihy a časopisy.