Anglické divadlo na AG

Studenti 3. a 4. ročníků měli ve čtvrtek 10. 12. 2015 jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce English History I.

Herci divadla BEAR THEATRE, které se specializuje na hry s edukačním přínosem v oblasti výuky angličtiny, k nám přijeli až z Prahy, aby studentům představili dějiny Anglie. Rodilí mluvčí seznámili publikum s historií od Keltů přes vládu Alfréda Velikého, Viléma Dobyvatele až po období vlády Alžběty I. To vše se podařilo prezentovat ve svěží, srozumitelné a interaktivní show.

Divadlo poskytlo materiály pro přípravu. Studenti tak měli možnost prohloubit své znalosti předem a o to více si následně mohli divadelní představení užívat.

Za kabinet anglického jazyka
Mgr. Iveta Peňasová