Vánoční dárek od Rady rodičů

Krásný a skutečně obrovský vánoční dárek dostali studenti od Rady rodičů v podobě vybudování další části lezecké stěny na AG. Dostavbu zabezpečovala firma Pilka – kameny, která realizovala již první část stěny a má s budováním lezeckých stěn velké zkušenosti. Práce probíhaly dle harmonogramu poměrně rychle, když se v pondělí začalo, vnitřní prostory stěny připomínaly spíše staveniště, avšak ve čtvrtek, po důkladném úklidu, mohli již členové horolezeckého kroužku dělat první výstupy po nových lezeckých cestách.

Ještě jednou srdečné díky Radě rodičů a ředitelství školy.