MikulAG 2015

Ve čtvrtek 10. prosince se v aule naší školy konala tradiční Mikulášská besídka. Letošním tématem byly pohádky, každá třída si tedy na konci listopadu vylosovala jednu pohádku, žánr a slavnou osobnost. Podle těchto třech kritérií nacvičila scénku, kterou pak předvedla na besídce ostatním studentům a zaměstnancům školy. Většina scének byla velmi povedená, stejně tak i vstupy moderátorů Matěje Fojtíka a Šimona Košárka. Po scénkách tříd dostali prostor i učitelé s vychovateli, kteří si letos připravili parodii na studentské video Jaký je dokonalý student. Nakonec nás všechny potěšila návštěva Mikuláše s anděly a čertem, kteří s sebou přinesli spoustu dárků. Velké poděkování patří týmu organizátorů, účinkujícím a návštěvníkům. Pokud jste se nemohli dostavit na tuto akci, můžete zhlédnout video, na kterém je zaznamenán průběh celého večera.

Tomáš Pavelka, 5. K


Další fotografie.