Betlém může být všude

Pod tímto názvem připravilo Pastorační centrum Pod Věží vánoční program pro žáky kroměřížských základních škol. Nabídky využilo asi padesát žáčků prvního stupně, kteří měli možnost více se ponořit do vánočního příběhu o narození Ježíše Krista a zamyslet se nad způsoby, jak přenést vánoční pokoj a radost do svých rodin. Na programu se podílely studentky sekundy Gabriela Fiedlerová a Eliška Pifková, které ztvárnily poutníky do Betléma a povyprávěly přítomným dětem o svých trápeních během cesty, ale také o obrovské radosti ze setkání s narozeným Ježíšem. Žáci si odnesli do svých domovů hvězdu s vánočním úkolem, malý betlém a také možnost zúčastnit se internetové soutěže na našich webových stránkách.

Poděkování patří studentkám sekundy za vzornou spolupráci a také všem, kteří se na přípravě programu jakýmkoliv způsobem podíleli.