Adventní setkání zaměstnanců AG a poděkování panu Ing. Vladímírovi Šimordovi za dvacet let vedení technického úseku AG

V pátek 18. 12. 2015 se zaměstnanci AG setkali v kapli Sv. Stanislava Kostky, aby rozjímali slova Písma vztahující se k adventu. Hudbou a zpěvem setkání doprovázel pan vychovatel Jiří Rusek. Pan ředitel Mgr. Jan Košárek popřál všem zaměstnancům pokojné a požehnané Vánoce a poděkoval panu Ing. Vladimírovi Šimordovi za jeho dvacetiletou práci pro AG. Pan Ing. Šimorda v krátkém projevu zavzpomínal na zajímavé, místy až dobrodružné roky oprav a budování AG, poděkoval spolupracovníkům a bývalému řediteli Mgr. Štěpánovi Bekárkovi za přátelské, téměř rodinné prostředí AG, ve kterém mohl 20 let pracovat. (Byl vedoucím technického úseku 1995–2015).

Adventní setkání pokračovalo posezením zaměstnanců všech úseků ve studentském klubu.