Vyhlášení výsledků recitační přehlídky

Dne 21. 12. 2015 se sešli nejlepší recitátoři ve školní knihovně, aby zde převzali diplomy, čestná uznání a odměny (výsledková listina uveřejněna 19. 12. 2015).

Poukázky na knižní odměny darovalo nakladatelství Zoner Press, kterému tímto děkujeme za podporu akce Den s múzami.
Další odměny věnovalo SRPDŠ.

A. Řezníčková
Foto J. Dvořáková