Svatý rok milosrdenství na AG vyvrcholí pěší poutí do Assisi a Říma

Výzva papeže Františka k hlubšímu prožití tohoto času milosti se na naší škole promítne hned do několika aktivit během celého roku. P. Martin Sekanina společně s jáhnem Jiřím Luňákem budou ve svých promluvách při mších svatých postupně připomínat to, jak máme ve svých životech projevovat skutky tělesného a duchovního milosrdenství.

Pravidelnou modlitbu desátku růžence o velkých přestávkách v dolní kapli vystřídá v pátek Korunka k Božímu milosrdenství, podobně také čtvrteční adorace bude jednou za měsíc zaměřena na rok milosrdenství. Chceme také více myslet na potřebné lidi v našem okolí, a proto se chystáme navštěvovat nemocné a osamělé v domovech pro seniory, dále vytvořit spolupráci s dětským domovem, kde se studenti aktivně zapojí do pomoci s doučováním.

O náš duchovní růst se během postní doby postará P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm, který povede rekolekce na téma zaměřené na Boží milosrdenství. Abychom mohli využít milosti spojené s plnomocnými odpustky, poputujeme také ke svatým branám. První pouť bude směřovat na Svatý Hostýn, kam se chceme pěšky vydat v jarních měsících přímo od našeho gymnázia. V rámci projektového týdne pak asi padesát studentů s pedagogickým doprovodem vyrazí za hranice – do Itálie, aby šli po stopách svatého Františka do Assisi a odtud se pak vydali autobusem do Říma projít tamní svaté brány. V neposlední řadě je třeba ještě zmínit, že se velké množství studentů o prázdninách společně zúčastní i světového setkání mládeže v polském Krakově.

Nabídek, jak prožít intenzivněji rok Božího milosrdenství, bude tedy u nás na škole mnoho. Teď už záleží na každém z nás, nakolik se aktivně zapojí do připravovaných aktivit.