Jaké je vaše největší životní přání?

Na tuto otázku se snažili najít odpověď biřmovanci společně se studenty teologického konviktu v Olomouci během pondělního setkání ve studentském klubu. Studenti konviktu měli připravené video s krátkými reakcemi lidí různých věkových skupin i postavení, kteří se poctivě snažili na tuto otázku najít odpověď. V krátké aktivitě se mohli i biřmovanci zamyslet nad svým největším životním přáním. Program zakončila svědectví jednotlivých studentů konviktu o jejich životní cestě a rozhodnutí stát se knězem.