Exkurze do Olomouce

Dne 3. května 2016 se pro studenty 2. ročníku a víceletého gymnázia uskutečnila exkurze do Olomouce pod záštitou otce Martina Sekaniny. Před osmou hodinou jsme se sešli na vlakovém nádraží a společně odjeli do Olomouce. Prázdnou Olomoucí jsme došli do katedrály sv. Václava a slavili jsme mši svatou. Potom jsme měli možnost prohlédnout si katedrálu a následně kryptu, která se nachází pod presbytářem, nebo navštívit Arcibiskupský palác či Arcidiecézní muzeum. Po prohlídce jsme posvačili a opět se vydali za objevováním olomouckých památek. Paní profesorka Věra Karger nám poskytla výklad o historických památkách, kostelích a jiných zajímavých budovách Olomouce. Posléze někteří z nás navštívili kněžský seminář, kde nás provedli bývalí studenti AG a podělili se o své zážitky a zkušenosti. Jiní zhlédli Olomouc z vyhlídkové věže a ostatní obdivovali historické jádro Olomouce – hlavní náměstí. Obohaceni o nové zážitky jsme měli další hodinu na rozchod, a tak jsme nasytili své hladové žaludky. Blížila se třetí hodina odpoledne a za svitu slunce jsme odjížděli spěšným vlakem zpět do Kroměříže. Na závěr bych chtěla za všechny poděkovat otci Martinovi, s. Beatě, jáhnovi Jiřímu Luňákovi a paní Karger.

Anežka Irglová, 2. A