Jaký je život řeholních sester v klášteře na Malém Vale?

„Když na svět přišel Ježíš, poslaný od Otce jako zář jeho slávy, ukázal lidem, že Bůh je láska.“

Duchovního poznání není nikdy dost. Proto je úžasné, když se mladí zajímají o víru a taje z života řeholních sester, které jsou pro nás nepoznané. Studenti třídy 3.B, toužící po hlubším poznání, navštívili klášter a domov jejich milé profesorky náboženství sestry Petry. Tento duchovní den se konal v úterý 3. 5. 2016. Studenti nenavštívili pouze klášter na Malém Vale, ale podívali se také do přilehlé nemocnice a do kostela sv. Mořice.

Ptáte se, jak tato exkurze vznikla? Na jedné z hodin náboženství studenti třídy 3.B byli okouzleni sestrou Petrou, která vyprávěla o svém domově a o životě v klášteře na Malém Vale. Sestra Petra byla mile potěšena zájmem studentů, a tak neváhala a zajistila návštěvu kláštera.

Exkurze byla výborně organizačně připravena. Začalo se bohatým pohoštěním ve Velkém sále a následně program pokračoval. Společně se sestrou Petrou prošli celý klášter, včetně některých částí klausury. Zavítali například do knihovny, refektáře, pohostinky a dalších místností. Studenti se seznámili s historií vzniku řádu a dlouhodobou funkcí kláštera. Nechyběla ani modlitba v kapli společně s ostatními řeholními sestrami. Studenti se dokonce podívali i do zákristie, kde si mohli prohlédnout bohoslužebné předměty.

Nečekaná byla návštěva kapucína bratra Lva. Jeho úsměv a životní příběh šarmantně okouzlil studenty natolik, že nechyběl smích a dlouhý aplaus při jeho odchodu.

Studenti získali nepřeberné množství poznatků, informací a inspirativních podnětů a tento den hodnotí jako velmi zdařilý.

Lenka Růžičková