Biologická exkurze

V úterním odpoledni se skupina studentů s vyučujícími biologie vypravila na významnou lokalitu výskytu vzácných druhů rostlin – NPR Oulehla u Lísek. Zastihli jsme několik druhů orchidejí i jiných zajímavých rostlin. Na příkladu zde chráněného vstavače trojzubého jsme se dozvěděli o vývoji orchidejí za pomoci symbiotických hub, změny početnosti populace střevíčníku zase ukázaly vliv způsobu obhospodařování rezervace.
Exkurze se vydařila – viz přiložené fotografie.

Viktor Pluhař, Libor Kotas