Společná skupinovka děvčat a chlapců 2. ročníku Domova mládeže

Ve středu 18. 5. 2016 se uskutečnilo společné posezení pro studenty a studentky druhého ročníku, kteří bydlí na internátu Domova mládeže. Tato akce byla pod vedením jejich kmenových vychovatelů pana Součka, sestry Iris a slečny Němčákové. Při utužování kolektivu nesměla chybět vzácná návštěva, která potěšila všechny přítomné, hlavní vychovatel pan Suchomel a otec Josef Slezák, loňský jáhen AG. Akce se konala na farní zahradě u kostela Panny Marie. Sešli jsme se k večeru a opékali jsme špekáčky. Vládla přátelská atmosféra, protože se tam už všichni dobře známe. Zahráli jsme si i pár her. Kluci hráli fotbal. Avšak někteří z nich neodmítli a zahráli si s holkami hru zvířátka nebo hutututu. Hra hutututu je u druhého ročníku nebezpečná, neboť vždycky někdo skončil se zničeným tričkem. Ovšem letos nedošlo k žádné nehodě a všichni jsme to zvládli bez nějakého úrazu. Po hrách si šli ještě někteří opéct chleba, popovídat si a poté jsme se všichni vrátili na AG. Za uspořádání a umožnění akce jsou všichni moc vděční, a tak se s trochou štěstí brzy zase sejdeme.