Úspěch našich studentů na poli zdravotnickém.

Ve čtvrtek 12. května se studenti primy a sekundy zúčastnili okresního kola soutěže mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá ČČK. Soutěž se konala částečně na dopravním hřišti a částečně v Květné zahradě. Ve starší kategorii soutěžila naše družstva s dalšími osmi a ve velké konkurenci obsadila celkově druhé a třetí místo. Studenti při řešení uměle navozených úrazových situací prokázali velmi dobré teoretické i praktické znalosti a dovednosti.

Poděkování za reprezentaci patří A. Janišové, A. Zapletalové, G. Tomečkové, L. Vráblíkové, L. Nedbalové ze sekundy za 2. místo a M. Omelkovi, J. Otevřelovi, B. Lejsalové, T. Drobné, K. Maňurové z primy za 3. místo.