Etická výchova na Bunči: učitelská víkendovka

V pátek 27. května 2016 se učitelé AG vypravili do Lesního penzionu na Bunči, aby zde strávili část slunečného víkendu vzděláváním. Škola totiž získala finanční příspěvek díky projektu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016, který je zaměřen na rozvoj etické výchovy na AG.

Příjemné prostředí Lesního penzionu poskytlo zázemí pro workshopy o výchovném stylu, otevřené komunikaci a konstruktivní kritice, o budování příznivého klimatu ve škole. Lektorka Věra Facová zaujala informacemi o formální a neformální autoritě, nutnosti stanovení pravidel a dodržování hierarchie, o konfliktech vnitřních i vnějších. „Konflikty jsou zdravé, důležité je, aby měly přijatelnou formu,“ zdůrazňovala přitom. Workshopy byly natolik zajímavé, že diskuse pokračovala i o přestávce a při večerním posezení.

V sobotu se pak účastníci díky Mgr. Pavlu Polcrovi, řediteli Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, seznámili i s programem osobnostního růstu na CMG. Nechyběly ani drobné ukázky aktivit z hodin strategie osobního rozvoje, např. zamyšlení nad životními cíli nebo společné kreslení obrázků.

Implementace etické výchovy tím ovšem nekončí. V srpnu čeká pedagogický sbor další setkání s lektory, s Věrou Facovou a Miroslavem Orlem.