Vítězství v přeshraniční soutěži!

Gratulujeme Helence Frydrychové (3. C) k prvnímu místu v kategorii Umělecká tvorba přeshraniční soutěže Společně v Evropě.

Tato soutěž měla za úkol propojit Českou republiku a spolkovou zemi Bádensko-Württembersko a vzbudit zájem studentů o sousední zemi. Témata pro české studenty se týkala reálií Bádenska-Württemberska a naopak.

Hlavní cenou je týdenní studijní cesta do Bádenska-Württemberska a setkání s dalšími oceněnými s České republiky a Německa.

Přejeme Helence mnoho dalších úspěchů ve výtvarné tvorbě!