P. Pavel Macura s žáky z Kyjova navštívil AG

Ve středu 1. června navštívilo naše gymnázium padesát žáků ze základní školy v Kyjově v doprovodu P. Pavla Macury a P. Vladimíra Mrázka. Žáci si prohlédli celou budovu a společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou slavili mši svatou v kapli P. Marie. Na závěr P. Pavel Macura obdržel mariánskou štolu, kterou každoročně připravuje pastorační centrum pro kněze absolventy AG nebo pro kněze, kteří na AG vykonávali jáhenskou službu. P. Pavel Macura působil na AG jako pastorační asistent v letech 2006–2007.

Možnost jednodenních výletů nabízí pastorační centrum farnostem z blízkých i vzdálenějších míst již řadu let. Žáci si mohou prohlédnout prostory naší školy, dozvědět se základní informace o studiu i nabízených mimoškolních aktivitách a podle zájmu navštívit další turistické zajímavosti a kroměřížské památky.