Podzámecký pohádkový les pro děti 5. 6. 2016

Opět po roce se studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži rozhodli uspořádat akci pro rodiny s dětmi ze širokého okolí s názvem Podzámecký pohádkový les.

Letos to byl již IV. ročník a konal se v neděli 5. 6. 2016 od 14 hodin… A tak se stalo, že se po několikaměsíčních přípravách naplnila Pionýrská louka a Podzámecká zahrada v Kroměříži dětmi z nejrůznějších koutů nejen Moravy.

Ale nejen dětmi, také pohádkovými bytostmi, které na děti čekaly se svými úkoly. Na jednotlivých stanovištích se tak děti mohly setkat s Jasněnkou a létajícím ševcem, Shrekem s Fionou, Lotrandem a Zubejdou, Ančí, hajným, Trautenberkem a Krakonošem, Marfušou, Nástěnkou a Ivánkem, Zlatovláskou s Jiříkem, loupežníkem Karabou a princem, Machem a Šebestovou, Patem a Matem, Křemílkem a Vochomůrkou, andělem a čertem, rádci se šíleně smutnou princeznou, Popelkou s princem, princeznou Koloběžkou s princem, Rumcajsem a Mankou a dalšími…

Na začátku Pohádkového lesa přišel děti pozdravit pan senátor Jiří Čunek, který jako i předešlé roky, převzal nad akcí záštitu. Poté následovalo vystoupení Klauna Olinky, která velmi zaujala a to nejen děti :-) A pak už ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Mgr. Jan Košárek, zahájil pohádková stanoviště a vyslal pohádkové bytosti do Podzámecké zahrady alias pohádkového lesa.

V průběhu celého odpoledne probíhaly na hlavním pódiu na Pionýrské louce menší soutěže a hry, bylo k dispozici drobné občerstvení v podobě točených nápojů, párků v rohlíku či cukrové vaty. Děti i dospělí mohli využít skákacího hradu, půjčovny koloběžek, fotokoutku pana Šafera, nechat si něco namalovat na obličej či setkat se s šermíři, kteří jim ukázali své zbraně a přiblížili život dřívějších dob. Jako loni, i letos děti za projití alespoň pěti pohádkových stanovišť vhodily svůj soutěžní lístek do krabice na slosování a čekaly, zda jim bude přát štěstí a budou vylosováni. Losování se ujal místostarosta města Kroměříž, pan Motyčka, který výherce vylosoval a předal jim ceny. Vše tak dospělo ke zdárnému cíli a uvaděči akce, zámecký pán Jan se svou zámeckou paní Veronikou, ukončili spolu se všemi pohádkovými bytostmi letošní pohádkový les a rozeslali děti domů…

I přes nepříznivé předpovědi nám počasí přálo a umožnilo tak asi 1 500 lidem přijít a prožít s námi pohádkové odpoledne.

Veliké poděkování patří také všem sponzorům, kteří akci podpořili a umožnili tak její realizaci a bez nichž by se pohádkový les nemohl uskutečnit.

A nakonec obrovský dík patří asi 60 dobrovolníkům z řad studentů, zaměstnanců či přátel AG, kteří se do pořádání pohádkového lesa letos zapojili. Z tváří malých účastníků se dalo vyčíst, že to mělo smysl, že se jim akce náramně líbila a že prožili krásné odpoledne.
Další fotografie 1.

Další fotografie 2.