Předávání maturitních vysvědčení

Dne 6. června 2016 proběhlo na kroměřížském zámku předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vyslechli jsme si závěrečná slova třídních profesorů, kteří bilancovali uplynulá léta, poté proběhlo samotné předání vysvědčení a také poděkování třídním profesorům. Z hlediska výsledků studentů to byl rok velmi úspěšný, protože více než polovina studentů prospěla s vyznamenáním. Hudební doprovod této významné události zajišťoval školní sbor AVE, o krátké vstupy se postaralo žesťové trio. Na zámek zavítal i otec arcibiskup, který pronesl několik slov a všem udělil na závěr požehnání. Poté byli absolventi i jejich rodiče pozváni do školní kaple P. Marie, kde otec arcibiskup společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou celebroval mši svatou.

Závěrem patří díky všem, kteří o nás celé čtyři roky (resp. šest let) pečovali. Učitelům, kteří nás učili nejen vzorce a definice, ale předávali nám i drahocenné životní moudro, vychovatelům, kteří se starali o své ovečky ve dne v noci a dalším pracovníkům, bez nichž by chod školy nebyl možný.

Jana Rusková